STO-reisgarantie2018-11-23T12:43:44+00:00

STO-reisgarantie

Boeking en betaling van een trektocht en groepsreis

STO-rgb logo-72 200 breed
Deze garantie houdt in dat je na boeking de reissom niet betaalt aan Travellers maar betaalt op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Je reissom staat hier veilig en is voor Travellers niet bereikbaar. Eén dag na afloop van je reis wordt de reissom overgemaakt op de rekening van Travellers.
Hier een korte uitleg. Lees verder beneden de informatie voor de volledige uitleg van de regeling.

 • Als je boeking akkoord is ontvang je van Travellers per e-mail een boekingsbevestiging en factuur, echter zonder ons banknummer!
 • Vervolgens ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. In die e-mail wordt je gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Als je bent ingelogd vind je hier de gegevens van je boeking en een uitnodiging tot betalen van de reissom op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 • Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling via o.a. Ideal. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling van € 100 p.p. en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je binnen 6 weken voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn op de rekening van de SDCE.
De kosten voor de garantieregeling bedragen € 9,- per boeking.
Voor uitgebreidere info over de STO-reisgarantie, lees hieronder.

De STO-reisgarantie

Op de trektochten en groepsreizen van Travellers is de STO-reisgarantie van toepassing.
Deze regeling behoeft enige uitleg.
Allereerst zijn er 3 namen die hierbij een rol spelen.

 • Certo Escow
  Certo Escrow is een bedrijf dat een Derdengeldenregeling aanbiedt. In samenwerking met de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is er een speciale Derdengeldenregeling ontwikkeld voor reisorganisaties die lid zijn van de VvKR.
 • Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE)
  In deze Stichting wordt de reissom, die de klant op de Derdengeldenrekening betaalt, veilig bewaard.
  Het geld blijft van de klant tot 1 dag na afloop van zijn vakantie. Pas dan wordt de reissom overgeboekt naar de rekening van de reisorganisatie.
  In geval van een faillissement van de reisorganisatie kan de reisorganisatie niet bij het geld, net zo min als een curator. De reissom wordt dan overgemaakt op de rekening van de STO.
 • Stichting Take Over (STO)
  In geval van faillissement van de reisorganisatie moet er wel wat gebeuren met het geld dat bij de SDCE staat. Daarvoor is de STO opgericht.
  Als een reisorganisatie failliet gaat (of in surseance van betaling komt), dan gaan de geparkeerde reisgelden vanuit de SDCE naar de STO, die voor verdere afhandeling zal zorgen.
  De STO heeft een eigen bestuur en een eigen Raad van Toezicht.

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

De wettelijk verplichte garantiestelling betreft uitsluitend pakketreizen. Binnen het reisprogramma van Travellers vallen de standplaatsreizen niet onder de pakketreizen, de trektochten en groepsreizen wel.

Alle trektochten en groepsreizen van Travellers worden verkocht onder de zekerheid van de STO-reisgarantie. Als je een groepsreis of trektocht boekt betaal je de reissom niet aan Travellers maar betaal je deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer voor het einde van je reis Travellers niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van je reis door de SDCE overgemaakt worden op de rekening van Travellers. Alleen als Travellers in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van je vakantie, maakt Certo Escrow je in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kan Travellers er niet met je geld vandoor en kunnen schuldeisers niet bij je geld.

Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van je reissom terug krijgt, dat je je reis af kan maken of dat je naar huis kunt terug keren. Dit laatste alleen als het vervoer naar de bestemming in de reis is inbegrepen.

Boeking en betaling van een standplaatsreis

Na boeking informeren we of er in de accommodatie plaats is. Als er plaats is bevestigen we de boeking aan je en ontvang je een factuur, die je rechtstreeks betaalt aan Travellers.
Deze standplaatsreizen vallen dus niet onder de STO-reisgarantie.

Vind je dit (te) risicovol? Dan kun je op verzoek je boeking voor een standplaatsreis ook onder STO-reisgarantie laten vallen. De kosten hiervoor bedragen €9 per boeking.

Boeking en betaling van een trektocht en groepsreis

De betaling van deze reizen gaat als volgt:

 • Als je boeking akkoord is ontvang je van Travellers per e-mail een boekingsbevestiging en factuur (zonder ons banknummer!)
 • Vervolgens ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. In die mail wordt je gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Als je bent ingelogd vind je hier de gegevens van je boeking en een uitnodiging tot betalen.
 • Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling via o.a. Ideal. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling van € 100 p.p. en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn op de rekening van de SDCE.

Ter aanvulling:

 • Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging tot betaling wordt verstuurd is hetzelfde als dat je hebt gebruikt voor het opsturen van je boeking, tenzij je duidelijk een ander mailadres aangeeft waarop je de mail van Certo Escrow wilt ontvangen.
 • Het volledige bedrag van de reissom, plus eventuele verzekeringspremies, dient voor vertrek op de rekening te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Travellers zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
 • De reissom wordt op rekening van Travellers overgemaakt 1 dag na het einde van je vakantie.
 • Controleer de gegevens goed als je bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.

Belangrijke opmerkingen:

 • Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De kosten van de STO-reigarantie bedragen € 9 per boeking.
 • Bij wijziging van een boeking wordt er een nieuwe transactie bij Certo Escrow gestart en zijn er wederom € 9 kosten per boeking verschuldigd. Controleer de gegevens van je boeking dus goed!

Deze manier van betalen vraagt iets meer van je tijd en aandacht. We vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen we je graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Voor meer info kun je terecht op: